Osoby realizujące zajęcia wykładowe w Fundacji

 

Osoby realizujące zajęcia warsztatowe w Fundacji:

 
Dr Marta Komorowska-Pudło
Pedagog, dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii, specjalista w zakresie nauk o rodzinie i wychowania seksualnego, adiunkt Uniwersytetu Szczecińskiego. Przez 13 lat konsultant ds. przygotowania do życia w rodzinie w Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym i Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli. Od 1993 r. współautor 
i wykładowca podyplomowych studiów wychowania prorodzinnego i seksualnego przy Uniwersytecie Szczecińskim, od 1992 r. członek Towarzystwa Odpowiedzialnego Rodzicielstwa oraz Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, od 1995 r. instruktor naturalnego planowania rodziny, od 1999 r. Rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. środków dydaktycznych z wychowania do życia w rodzinie, autor książek dla nauczycieli wychowania do życia w rodzinie i artykułów naukowych na temat seksualności nastolatków i problematyki życia rodziny. Realizator „Szkoły dla rodziców i wychowawców”, certyfikat: Promocja zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego w systemie edukacji i poprzez system edukacji. Doświadczenie zawodowe: zajęcia dydaktyczne ze studentami w zakresie psychologii rozwojowej, społecznej, osobowości, emocji i motywacji oraz małżeństwa i rodziny, patologii społecznych, komunikacji interpersonalnej, pedagogiki rodziny, zaburzeń życia rodzinnego, seksuologii oraz z nauczycielami w zakresie wychowania do życia w rodzinie i z rodzicami w ramach szkoły dla rodziców i wychowawców.  
 
Mgr Paulina Komorowska
Pedagog specjalny, specjalista w zakresie zaburzeń ze spektrum autyzmu, studia podyplomowe w zakresie Pomocy Psychologicznej, dwuletnie Studium Pomocy Dzieciom Autystycznym i ich Rodzinom. Dodatkowe kwalifikacje uzyskane w następujących szkoleniach: "Rozpoznawanie, diagnozowanie i praca z dzieckiem z ADHD. Metody modyfikacji zachowań trudnych", „Trening Umiejętności Społecznych", „Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się”, Kurs dla realizatorów „Szkoły dla rodziców i wychowawców”.
 
Mgr Izabela Zajączkowska
Pedagog, do 31 sierpnia 2008 r. (11 lat) konsultant  ds. profilaktyki i przeciwdziałania patologii społecznej w CDiDN, edukator ds. promocji zdrowia (w tym zdrowia psychicznego) i profilaktyki, absolwentka studium socjoterapii dla dzieci z rodzin alkoholowych, współautorka i realizatorka programu profilaktycznego „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży”, posiada certyfikat w zakresie: Przygotowanie do pracy profilaktycznej z dziećmi  i młodzieżą metodą wspomagania rozwoju wg koncepcji  prof. dra hab. Z. B. Gasia. Trener mediacji. Doświadczenie zawodowe  w realizacji warsztatów: „Edukacja zdrowotna w pracy wychowawcy klasy”, „Promocja zdrowia psychicznego w szkole, świetlicy, placówce”, Szkolenia rad pedagogicznych „Stres i sposoby radzenia sobie z nim”, „Relaks w nauczaniu” – warsztaty dla nauczycieli, „Nauczycielu pomóż sobie sam” - metody radzenia sobie ze skutkami stresu, „Zdrowie psychiczne” – zagrożenia i promocja.
 
Mgr Dorota Pachciarek
Ekonomista, doświadczony doradca rodzinny, nauczyciel metod rozpoznawania płodności.