MĄDRZE WYCHOWAĆ WŁASNE DZIECKO

 

 (cyt. za: J. Sakowska, Szkoła dla rodziców i wychowawców, Warszawa 1999 M. Braun-Gałkowska, W tę samą stronę, Warszawa 1994)

MĄDRZE WYCHOWAĆ WŁASNE DZIECKO   

 • Na początku 1992 roku Włoska Izba Posłów zatwierdziła prawo, na mocy którego zobowiązuje urzędy miejskie, aby w momencie przyjścia na świat nowego obywatela w kraju zostało zasadzone jedno drzewo. Ta idea, w której narodzenie się dziecka staje się przyczyną zasadze­nia drzewa, może się wydawać bardzo piękna. Dlaczego jednak nie można skłonić władz miejskich do zapewnienia każdemu dziecku odpowiednio przygotowanych rodziców — a to przez umożliwienie im zdobycia wiedzy pedagogicznej na specjalnie zorgani­zowanych kursach? To niedopuszczalne, że tak wiele się robi, aby kontrolować liczbę urodzeń, a kompletnie nic, aby kontrolować jakość rodziców.

                                                                                         P. Pellegrino                      

 • Rodzice chyba zapomnieli, iż dzieci bardziej niż czegokolwiek inne­go potrzebują takich zasad życia, które jasno ustalają, co jest dobre, a co złe.

                                                                                         R. Coles

 

 • Uważam, że dzieci wychowywane w domu, gdzie uczy się zasad mo­ralnych oraz stosuje się je w praktyce, rzadko stają się przestępcami.

                                                                                                                                 E. Hover (dyrektor amerykańskiego FBI)

 

 • Dzieci potrzebują odnaleźć w swoich rodzicach nie równoprawnych kolegów, ale dojrzałych i dorosłych ludzi.

                                                                                              P. Pellegrino

 

 • Dla naszych dzieciaków miłość oznacza poświęcony im czas.

                                                                                              P. Callaway

 

 • Natura dała nam jeden język, a dwoje uszu, abyśmy słuchali dwa razy tyle, co mówili.

                                                                                              Zenon z Kition

 

 • Najlepszym miejscem pod słońcem na ziemi jest dom, w którym ro­dzice są przystępni i rozważnie unikają wszelkich zachowań, które mogłyby być odczytane jako brak zainteresowania czy jako wyraz pogardy.

                                                                                             G. Mac Donald

 

 • Najlepszym miejscem pod słońcem na ziemi jest dom, w którym każda osoba respektuje potęgę słów, bo wie, że mogą one wywołać wstrząs w pozostałych członkach rodziny.                                                                                                                                 G. Mac Donald

               

 • Wychowanie jest jak nauka jazdy na rowerze. Nie nauczy jej ojciec, który biegnie za rowerem, ani i ten, który czyta instrukcje po fakcie, gdy dziecko leży już na ziemi. Dziecko, które po raz pierwszy siada na rowerze, musi być tyle razy podtrzymane, co puszczone na swobo­dę. Sztuka wychowania polega na tym, aby wiedzieć, w którym mo­mencie uczynić pierwszą, a w którym drugą rzecz.

                                                                                             P. Pellegrino

 

 • Serce matki to przepaść, na której dnie zawsze znajdzie się przeba­czenie.

                                                                                              H. Balzac

 

 • To, co mówicie do dziecka, czego go uczycie, samo w sobie nie czyni na nim jeszcze żadnego wrażenia. We wnętrzu dziecka znajduje się nato­miast odzwierciedlenie tego, jacy wy sami jesteście, czy jesteście dobrymi ludźmi, czy też może jesteście źli, gniewni — i to ujawniają wasze gesty. Mówiąc zwięźle: wszystko, co sami czynicie, odzwierciedla się w nim.

                                                                                         R. Steiner

           

 • Najlepszym miejscem pod słońcem na ziemi jest dom, w którym ro­dzice potrafią skutecznie wykorzystać rutynowe, codzienne czynności do budowania w dzieciach zdrowych, ludzkich uczuć.

                                                                                             G. Mac Donald

 

 • Najlepszym miejscem pod słońcem na ziemi jest dom, w którym dzie­ciom dano prawo dokonywania wyborów mogących przygotować je do odpowiedzialnych decyzji w przyszłości.

                                                                                             G. Mac Donald

 

 • „Iść w tę samą stronę, to dążyć wspólnie ku jakiemuś celowi. Gdy w taką drogę wybiera się DUŻY i MAŁY, DUŻY wskazuje kierunek, pomaga, by MAŁY nie zabłądził, uczy, jakie wziąć buty na wyprawę, czasem zachęca, czasem wspiera, a czasem zachwyca się nie tylko widokami, ale i świeżym spojrzeniem MAŁEGO. MAŁY jak to mały, czasem się dąsa i ucieka, czasem przechwala, a czasem mocno trzyma dającą mu poczucie bezpieczeństwa rękę DUŻEGO.

Droga przebiega czasem łatwo, czasem z przygodami, które bywają wesołe i śmieszne, a mogą być też naprawdę niebezpieczne. Gdy się jest MAŁYM, dobrze móc iść z DUŻYM, na którego można zawsze liczyć, ale i DUŻEMU dobrze, bo nie jest sam i czuje się potrzebny. Idą razem, rozmawiają, kłócą się, żartują, pomagają sobie wzajemnie – rośnie przyjaźń. W przyjaźni obydwaj są jednakowo ważni, ale ponieważ DUŻY ma więcej doświadczenia, na nim spoczywa większa odpowiedzialność. Nie powinien więc zabierać ze sobą MAŁEGO, jeżeli sam nie wie, dokąd idzie, a tym bardziej wysyłać go, opatrzywszy tylko instrukcjami, jeżeli sam zmierza w innym kierunku.”               

                                                                                                          M. Braun-Gałkowska