JAK BYĆ DOBRYM RODZICEM?

 

JAK BYĆ DOBRYM RODZICEM?
(Opracowanie: dr Marta Komorowska-Pudło, Uniwersytet Szczeciński)


·  Kochaj swoje Dziecko

·  Akceptuj Dziecko takim, jakie jest

·  Ufaj swojemu Dziecku

·  Bądź cierpliwy i wyczekujący - nie narzucaj się ze swoimi radami i nie moralizuj

·  Miej czas dla Dziecka - bądź z Nim

·  Pomagaj Dziecku we wszystkich problemach

·  Ucz swoje Dziecko przede wszystkim żyć

·  Buduj system i hierarchię wartości u swojego Dziecka

·  Ucz Dziecko zasad moralnych

·  Pomóż Dziecku wybierać przyjaciół

·  Interesuj się, z kim Dziecko się spotyka

·  Ucz Dziecka zachowań asertywnych, czyli umiejętności odmawiania w sytuacji różnorodnych presji

·  Bądź czujny na to, co Dziecko robi w czasie wolnym

·  Zwracaj uwagę na to, jakie czasopisma Dziecko czyta, co ogląda w telewizji, w jakie gra gry komputerowe i na jakie strony internetowe wchodzi

·  Przygotuj Dziecko do pełnienia ról w dorosłym życiu

·  Ukazuj cel i sens życia

·  Nie oszukuj i nie okłamuj Dziecka

·  Dbaj o dobrą atmosferę w domu

·  Prawidłowo rozwiązujcie konflikty między Wami - Małżonkami

·  Dbaj o wzajemne zaufanie i zrozumienie między Wami - Rodzicami a Dziećmi

·  Kształtuj troskliwość, szacunek i życzliwość u Dziecka

 

·  Ćwicz z Dzieckiem wolę - ucz panowania nad pragnieniami i zachciankami

·  Słuchaj Dziecka - uwzględniaj Jego potrzeby

·  Włączaj Dziecko w ważne sprawy życia Rodziny

·  Bądź cierpliwy wobec Dziecka

·  Ucz Dziecko odpowiedzialności

·  Akceptuj i szanuj uczucia Dziecka - ucz je radzić sobie z nimi

·  Sam kształtuj swoją inteligencję emocjonalną

·  Akceptuj trudności i ograniczenia Dziecka

·  Dostrzegaj Jego starania i mocne strony

·  Nie wymagaj od Dziecka więcej niż może wykonać

·  Ustal ze Współmałżonkiem wspólny kierunek i styl wychowawczy

·  Pokazuj Dziecku prawa rządzące światem i określaj granice, których nie powinno przekraczać

·  Bądź Rodzicem konsekwentnym

·  Nie bądź nadmiernie opiekuńczy wobec Dziecka – daj mu szansę na samodzielność

·  Włączaj Dziecko do współpracy na rzecz domu – nie wykonuj za niego Jego obowiązków

·  We właściwy sposób stosuj nagrody i kary

·  Przytulaj Dziecko i mów mu, że jest dla Ciebie bardzo ważne

·  Buduj adekwatne poczucie własnej wartości u Dziecka

·  Pomóż Dzieciom tworzyć dobre relacje ze swoim rodzeństwem

·  Pamiętaj: Wychowywać – to Kochać i Wymagać 

JEŚLI BĘDZIESZ CHCIAŁ DOWIEDZIEĆ SIĘ JESZCZE WIĘCEJ O ROLI RODZICA,
np. JAK NAUCZYĆ SIĘ STOSOWAĆ POWYŻSZE PORADY
- SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI - ZAPRASZAMY!