JAK WYCHOWAĆ DZIECKO W SFERZE SEKSUALNOŚCI?

 

JAK  WYCHOWAĆ DZIECKO W SFERZE SEKSUALNOŚCI?

(Opracowanie: dr Marta Komorowska-Pudło, Uniwersytet Szczeciński)

 


·     Wczuwaj się w przeżycia Dziecka, bądź czujny

·       Stwórz odpowiedni klimat emocjonalny do rozmów o seksualności

·       Rozmawiaj z Dzieckiem o wszystkim - będzie ci łatwiej przejść do rozmowy o seksualności

·       Reaguj spokojnie, gdy odkryjesz zabawy lub „gesty seksualne" swojego Dziecka - to normalne w aspekcie rozwojowym

·       Uszanuj intymność seksualną Dziecka

·       Przygotuj Dziecko na okres dojrzewania

·       Wzbudzaj szacunek wobec ciała u Dziecka

·       Ucz Dziecko „dobrego randkowania"

·       Przygotuj Dziecko do przyszłego wyboru współmałżonka

·       Ucz Dziecko odpowiedzialności za współżycie płciowe

·       Uświadamiaj o konsekwencjach zbyt wczesnej inicjacji seksualnej

·       Mów o planowaniu rodziny

·       Ucz krytycyzmu i dobrego korzystania z mass mediów

·       Dawaj osobisty przykład prawidłowego współżycia małżeńskiego i rodzinnego

·     Dbaj o okazywanie miłości Małżonkowi - Dziecko Was obserwuje i uczy się od Was

·     Sam przejawiaj prawidłowe postawy wobec życia płciowego

·     Uwrażliwiaj Dziecko na sytuacje związane z przemocą seksualną

·     Odpowiadaj na wszystkie pytania Dziecka, także te o seksualności

·     Odpowiadaj w taki sposób, w jaki potrafisz - muszą to być odpowiedzi prawdziwe

·     Odpowiadaj „językiem Dziecka"

·     Bądź szczery i prawdomówny

·     Przekazywana przez Ciebie wiedza musi być zawsze aktualna

·     Posługuj się właściwym słownictwem opisując poszczególne narządy ciała, także narządy płciowe

·     Konkretne pytania wymagają konkretnych odpowiedzi, ale Dziecku może wystarczyć odpowiedz ogólna

·     Przeanalizuj swoją reakcję na pytania Dziecka

·     Rozmawiaj z Dzieckiem swobodnie, naturalnie, ale jednocześnie poważnie

·     Odpowiadając na pytania Dziecka wczuj się w świat jego odczuć, myśli i zainteresowań

·     Staraj się wybrać dobry moment na przekazywanie wiedzy o seksualności

·     Wiadomości powinny być udzielane stopniowo, w zależności od wieku i stopnia rozwoju Dziecka

·     Wykorzystuj różne okazje z życia do rozmów o płciowości

·     Pamiętaj, że Dziecko pyta o sprawy seksu tak, jak o wszystko inne, np. o kolor trawy

·     Najpierw rozmawiaj, a potem odsyłaj do książek

·     Zainteresuj się dlaczego Dziecko nie zadaje pytańJEŚLI BĘDZIESZ CHCIAŁ DOWIEDZIEĆ SIĘ JESZCZE WIĘCEJ O ROLI RODZICA,
np. JAK NAUCZYĆ SIĘ STOSOWAĆ POWYŻSZE PORADY
- SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI - ZAPRASZAMY!