Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli – Granty ZKO

Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli – 

Granty Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych

          Kuratorium Oświaty w Szczecinie rozstrzygnęło konkurs ofert na organizację szkoleń doskonalących dla nauczycieli województwa zachodniopomorskiego w okresie: wrzesień - listopad 2011 r., w ramach tzw. grantów.


Fundacja „Rodzina- Rozwój- Sukces” jest autorem programów i realizatorem dwóch zadań:


Zad. nr  VIII:PRACA Z UCZNIEM ZAGROŻONYM NIEPOWODZENIAMI SZKOLNYMI”,

 

Zad. nr IX: „BUDOWANIE POZYTYWNYCH RELACJI W KLASIE I SZKOLE”.

 

Oba szkolenia są bezpłatne. Różnią się formą realizacji.

 

Zadanie nr VIII:

Warsztaty: „Praca z uczniem zagrożonym niepowodzeniami szkolnymi”

Czas trwania:
20 godzin dydaktycznych, realizowane w  jeden weekend lub w  4 dni powszednie  (4 x 5 h/dyd.).
 
Miejsce i termin realizacji:
I grupa:      23-25 września, Szczecin, ul. Garncarska 5
II grupa:     30.09 - 02.10.2011r., Stargard Szczeciński
III grupa:    07-09 10. 2011r., Wolin
IV grupa:    6, 13, 19, 27 października, Szczecin,  ul. Garncarska 5
V grupa:     28-30 października, Szczecin,  ul. Garncarska 5
 

W ramach ww. zadań, otrzymają Państwo materiały szkoleniowe i zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu doskonalącym. Zajęcia prowadzą doświadczeni edukatorzy i trenerzy.

Formularz zgłoszeń można pobrać klikając na ten odnośnik: zgłoszenie
 
Zgłoszenia należy przesyłać e-mailowo na adres: szkolenia@rrs.szczecin.pl
 
Kontakt telefoniczny: 693-26-10-62 od godziny 12.00 do 20.00

 

 

Zadanie nr IX:

Szkolenie: „Budowanie pozytywnych relacji w klasie i szkole”

 

Czas trwania: 20 godzin dydaktycznych.

Miejsce i termin realizacji:
Szkolenie realizowane jest w macierzystej szkole - w formie rady szkoleniowej,  po uzgodnieniu terminu z nauczycielami i z osobami prowadzącymi zajęcia.
 
W ramach ww. zadań, otrzymają Państwo materiały szkoleniowe i zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu doskonalącym. Zajęcia prowadzą doświadczeni edukatorzy i trenerzy.
 
Formularz zgłoszeń można pobrać klikając na ten odnośnik: zgłoszenie
 
Zgłoszenia należy przesyłać e-mailowo na adres: szkolenia@rrs.szczecin.pl
 
Kontakt telefoniczny: 693-26-10-62 od godziny 12.00 do 20.00
 
 
* * *
 
Dodatkowe terminy szkoleń:
(gdy grupa zorganizowana liczy 20 osób termin i miejsce realizacji szkolenia do uzgodnienia)

 

Dyrektor Fundacji
Zbigniew Pudło