Jesienna "Rodzinna Akademia Umiejętności Wychowawczych i Interpersonalnych" Wrzesień - Grudzień 2012

 

Fundacja „Rodzina-Rozwój-Sukces”

organizuje

zajęcia warsztatowe

pt. „Rodzinna Akademia Umiejętności Wychowawczych i Interpersonalnych”

dla Rodziców dzieci w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym

oraz dla Nauczycieli i Wychowawców

 

Podczas zajęć uczestnicy uzyskają odpowiedź na pytania:

Jak prawidłowo wychowywać dzieci?
Jak dyscyplinować dzieci?
Jak radzić sobie z emocjami dziecka?
Jak budować poczucie własnej wartości udziecka?
Jak być konsekwentnym rodzicem/wychowawcą?
Jak dobrze porozumiewać się zdzieckiem?
Jak usamodzielniać dzieci?
Jak przygotować dziecko do radzenia sobie z trudnościami?
Jak rozwiązywać konflikty w rodzinie ipoza nią?
Jak przeciwdziałać zagrożeniom rozwojowym dzieci?
Jak pomóc dzieciom budować dobrerelacje z rodzeństwem?
Jak rozmawiać z dzieckiem oseksualności?
W jaki sposób wzmacniać współpracę między rodzicami i nauczycielami?
 
Program zajęć jest zbieżny z programem „Szkoły dla rodziców i wychowawców”,
 
Czas zajęć: 48 godzin.
Zajęcia będą odbywały się jeden raz w tygodniu, w godz.: 16.30-19.30
(dla chętnych może być zorganizowana grupa przedpołudniowa).
Miejsce zajęć: Centrum Kultury Manuartefaktura, ul. Jana Bosko 1, Szczecin.
Osoby prowadzące zajęcia: specjaliści w zakresie pedagogiki i psychologii małżeństwa i rodziny.
Odpłatność za udział w zajęciach wynosi 120,- zł (w tym materiały szkoleniowe)
Zgłoszenia przyjmowane są:
do dnia: 10.09.2012 r. (termin zajęć: 17.09 - 8.12.2012 r.)
 
Formularz zgłoszeń znajduje się na stronie: http://rrs.szczecin.pl/download/formularz_zgloszenia.doc
 
Kontakt: tel. 791-152-102, www.rrs.szczecin.pl, e-mail: fundacja@rrs.szczecin.pl

 

 

Projekt jest współfinansowany z funduszy Urzędu Miasta Szczecin