Rodzinna Akademia Umiejętności Wychowawczych i Interpersonalnych

 

 

 

 

Fundacja

 

 

„Rodzina-Rozwój-Sukces”

 

organizuje

 

zajęcia warsztatowe

 

pt. „Rodzinna Akademia Umiejętności Wychowawczych
i Interpersonalnych”

 

dla Rodziców dzieci w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym

oraz dla Nauczycieli i Wychowawców

 

Podczas zajęć uczestnicy uzyskają odpowiedź na pytania:

 

 • Jak prawidłowo wychowywać dzieci?

 • Jak dyscyplinować dzieci?

 • Jak radzić sobie z emocjami dziecka?

 • Jak budować poczucie własnej wartości u dziecka?

 • Jak być konsekwentnym rodzicem / wychowawcą?

 • Jak dobrze porozumiewać się z dzieckiem?

 • Jak usamodzielniać dzieci?


 

 • Jak przygotować dziecko do radzenia sobie z trudnościami?

 • Jak rozwiązywać konflikty w rodzinie i poza nią?

 • Jak przeciwdziałać zagrożeniom rozwojowym dzieci?

 • Jak pomóc dzieciom budować dobre relacje z rodzeństwem?

 • Jak rozmawiać z dzieckiem o seksualności?

 • W jaki sposób wzmacniać współpracę między rodzicami i nauczycielami?


 

Program zajęć jest zbieżny z programem „Szkoły dla rodziców i wychowawców”,

 

Czas zajęć: Zajęcia będą odbywały się we wtorki, w godz.: 17.00-19.30 (lub do 20.00).

Miejsce zajęć: Świetlica Środowiskowa Caritas, ul. Barnima 22a, Szczecin.

Osoba prowadząca zajęcia:  specjalista w zakresie pedagogiki i psychologii małżeństwa i rodziny.

Udział w zajęciach jest nieodpłatny

 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia: 05.10.2013 r. (termin zajęć: październik-grudzień 2013 r.)

(O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń)

 

Rozpoczęcie zajęć: 08.10.2013 r.

 

Kontakt: tel. 791-152-102, www.rrs.szczecin.pl, e-mail: fundacja@rrs.szczecin.pl

 

Projekt jest współfinansowany z funduszy Urzędu Miasta Szczecin