Zapraszamy na zajęcia "Akademii dla Rodziców"

Fundacja

Rodzina-Rozwój-Sukces”

organizuje

 
dla Rodziców dzieci w wieku szkolnym
przedszkolnym i poniemowlęcym
 
zajęcia warsztatowe

 

pt. „Rodzinna Akademia Umiejętności Wychowawczych
i Interpersonalnych”

 

Podczas zajęć rodzice uzyskają odpowiedź na pytania:

 - Jak prawidłowo wychowywać własne dzieci?

- Jak dyscyplinować własne dzieci?

- Jak radzić sobie z emocjami dziecka?

- Jak budować poczucie własnej wartości u dziecka?

- Jak być konsekwentnym rodzicem?

- Jak dobrze porozumiewać się z dzieckiem?

- Jak przygotować dziecko do radzenia sobie z trudnościami?

- Jak rozwiązywać konflikty w rodzinie?

- Jak przeciwdziałać zagrożeniom rozwojowym własnych dzieci?

- Jak pomóc dzieciom budować dobre relacje z rodzeństwem?

 

Program zajęć jest zbieżny z programem „Szkoły dla rodziców i wychowawców”,

opracowanym na podstawie książek:

A. Faber, E. Mazlish, „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”.

 

Czas zajęć: 56 godzin. Zajęcia będą odbywały się w godz. 16.30-19.30.

Miejsce zajęć: Centrum Kultury Manuartefaktura, ul. Witkiewicza 64, Szczecin.

Osoby prowadzące zajęcia: pracownicy naukowi Uniwersytetu Szczecińskiego,

specjaliści w zakresie pedagogiki i psychologii małżeństwa i rodziny oraz socjoterapii i mediacji.

Odpłatność za udział w zajęciach wynosi 90,- zł (w tym materiały szkoleniowe)

Zgłoszenia przyjmowane są

- do dnia 18.06.2011 r. na edycję letnią (termin zajęć 27. 06 - 30.07.2011 r. - dwa razy w tygodniu)

- do dnia: 31.08.2011 r. na edycję jesienną (termin zajęć: 12.09-16.12.2011 r. - jeden raz w tygodniu)

Formularz zgłoszeń można pobrać klikając na ten odnośnik: http://rrs.szczecin.pl/download/zgloszenie.doc

Kontakt: tel. 791-152-102, www.rrs.szczecin.pl, e-mail: fundacja@rrs.szczecin.pl

 

Projekt jest współfinansowany z funduszy Urzędu Miasta Szczecin